Botopbouw

Als u - zoals veel mensen - te weinig kaakbot hebt om een implantaat stabiel te plaatsen, moet er eerst extra bot worden opgebouwd.

Dit gebeurt vóór of tegelijk met de implantaatbehandeling, afhankelijk van de hoeveelheid kaakbot die nodig is.

Extra bot
Voor de opbouw van extra bot gebruikt de implantoloog meestal een soort kunstbot. In dat geval is er geen bot elders uit uw lichaam nodig.

Vorming botweefsel
Het kunstbot dat de implantoloog in uw kaak of kaakbijholte heeft aangebracht, vormt zich om tot botweefsel. Dit duurt meestal zes maanden en vraagt dus uw geduld voor het plaatsen van het implantaat.

Sinusliftbehandeling
Voor het plaatsen van een implantaat in het achterste gedeelte van de bovenkaak is er vaak te weinig kaakbot. Er is dan eerst een sinusliftbehandeling nodig: de implantoloog verhoogt het kaakbot door in de kaakbijholte daarboven extra bot aan te brengen, meestal kunstbot. Als het bot onder de kaakbijholte al een redelijke hoogte heeft, plaatst de implantoloog het implantaat tegelijk met de sinusliftbehandeling.