Gingiva recessie

Esthetische en functionele behandeling van recessies

Veel patiënten vinden teruggetrokken tandvlees een lelijk gezicht. Helaas herstelt het niet vanzelf, ook niet als de poetsmethode wordt aangepast. Daarnaast kunnen blootliggende tandhalzen ook andere klachten geven, zoals; gevoeligheid voor warm en koude, pijn bij poetsen met als gevolg dat de situatie alleen nog maar verergert.

Wat kan er dan nog gedaan worden? Chirurgisch kan het verloren tandvlees gereconstrueerd worden d.m.v. tandvleestransplantatie.

Hieronder vindt u een aantal casussen uit onze praktijk, waarbij de gingiva recessies (chirurgisch) zijn behandeld.

 

 

  Casus 1: 

Meerdere gingiva recessies in boven en onderkaak. De patiënt vond dit esthetisch hinderlijk, maar ook waren de blootliggende tandhalzen erg gevoelig.

Boven- en onderkaak zijn afzonderlijk van elkaar behandeld met behulp van bindweefseltransplantaten uit het gehemelte.

 

 

  Casus 2

Recessie bedekking 13 + 23, keramische restauraties 15 tot en met 25.

Occlusie- en curveherstel d.m.v. nieuwe kronen in de onderkaak.

 

 

 

 

  Casus 3

Een Miller Klasse-I recessie buccaal van element 41.

In 2 fasen is de recessie bedekt.

Stap 1: vrij gingiva transplantaat vanuit het gehemelte apicaal van recessie geplaatst.
Stap 2: coronaal verplaatste flap,2 maanden na genezing van vrij gingiva transplantaat.

De foto NA is 2 jaar post operatief.

 

 Casus 4

Bij deze multipele recessies in het onderfront is een vrijgingivatransplantaat geplaatst teneinde de zone met weinig gekeratiniseerde gingiva te verbreden en te verdikken.

Bijkomstig voordeel in deze casus: de gevoeligheid van de blootliggende tandhalzen nam significant af.

 

 

  Casus 5

Cariës buccaal op de mesiale radix van element 36. Dit is in eerste instantie met een vulling gerestaureerd.

Na korte tijd bleek deze vulling te lekken. De vulling en cariës zijn verwijderd en daarna is de blootliggende tandhals chirurgisch bedekt met behulp van een bindweefseltransplantaat.

Terug