Backoffice

Achter de schermen werkt een klein backoffice/administratie team mee aan het welslagen van onze praktijk. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het invullen van de organisatie en de klinische randvoorwaarden.