Tarieven 2016

De PPIA declareert alle verrichtingen volgens het Uniform Particulier Tarief (UPT).

De tarieven zijn wettelijk geregeld en vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

 

 

EERSTE ONDERZOEK PARODONTOLOGIE

T12 Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus € 153,26
X21 Kaakoverzichtsfoto € 63,42
eventueel:  
X10 Kleine röntgenfoto, per opname € 14,80

 

 

EERSTE ONDERZOEK IMPLANTOLOGIE

J01 Initieel onderzoek implantologie € 58,46
X21 Kaakoverzichtsfoto  € 63,42
Let op: Afhankelijk van de hulpvraag kan de implantoloog i.p.v. een X21 kiezen voor een:  X25 i.c.m X26  
X25 3d xray foto maken € 126,84
X26 3d xray foto beoordelen € 52,85

 

VERVOLG DIAGNOSTIEK, OPSTELLEN INDIVIDUEEL BEHANDELPLAN 

J02 Verlengd onderzoek implantologie € 89,95
C28 Opstellen behandelplan € 95,13