Casuïstiek frontregio

Met name implantaten in de zichtbare (esthetische) frontregio kunnen complex genoemd worden; een klein foutje zal direct zichtbaar zijn. 

Implantaten in complexe gevallen vragen derhalve een ervaren behandelaar. 

Hieronder een aantal gevallen van implantaatbehandelingen bij patiënten met een hoog esthetisch risicoprofiel.

   Casus 

Implantaat 21, kroonverlenging 11 en keramische restauraties op de 12, 11, 21, 22.