Patiëntdownloads

Op deze pagina vindt u de downloads die voor u van belang kunnen zijn.

Downloads m.b.t. het eerste bezoek:

Intake parodontologie informatiebrief

Intake implantologie informatiebrief

Medische anamnese en huisregels

 

Deze medische anamneselijst bevat een aantal vragen over uw gezondheid. De antwoorden erop zijn van belang voor onze behandelaars, omdat vele lichamelijke ziekten en geneesmiddelen ook invloed hebben op (de problemen met) het gebit en de mondholte en op de uitvoering van het tandheelkundig werk.

Enkele voorbeelden:

  • Indien u een lekkende hartklep heeft, mag er niet zonder antibioticum een kies getrokken worden.
  • Het gebruik van antistollingsmedicatie (bloedverdunners) heeft ook gevolgen b.v. voor het trekken van tanden en of kiezen.
  • Sommige medicijnen of ziekten gaan gepaard met veranderingen aan tanden en tandvlees, die zichtbaar zijn voor de tandarts.
  • Indien u allergisch bent voor bijvoorbeeld: latex (natuurrubber) of bepaalde antibiotica, kunnen de tandarts en zijn assistente hiermee rekening houden door speciale handschoenen aan te trekken en andere antibiotica voor te schrijven.

De tandarts kan niet altijd de goede voorzorgsmaatregelen nemen als hij onvoldoende op de hoogte is van het antwoord op de vragen in deze lijst. Dit geldt niet alleen voor nieuwe patiënten, maar ook voor bestaande patiënten die zo'n lijst nog niet eerder hebben ingevuld (of die dat wel deden, maar de indertijd gegeven informatie is inmiddels verouderd).

We willen daarom benadrukken, dat het noodzakelijk is deze vragenlijst (naar waarheid) te beantwoorden. Het is belangrijk wanneer er in de toekomst wijzigingen voordoen in uw gezondheid u dit direct aan ons doorgeeft. Beter is het om de lijst ieder jaar in te vullen.

Privacy reglement